Dawid Figielek: obrazy na sprzedaż

Dawid Figielek

W 1999 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, a studia wyższe odbył w Gorzowie Wielkopolskim. Jego prace, sygnowane pseudonimem “Timorinelt”, znajdują się w kolekcjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Obecnie artysta mieszka i tworzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Malarstwo “Timorinelta” można zaliczyć do nurtu realizmu magicznego, gdzie istnieje pewien rodzaj niedopowiedzenia i magii, charakterystyczny właśnie dla tego stylu. Jednak w twórczości Dawida wyróżnia się jego podejście do obrazowanej natury. W wielu jego pracach pojawiają się motywy marynistyczne. Artysta często ukazuje nieujarzmiony żywioł natury, zestawiając go z niewielkim i kruchym człowiekiem, co nadaje jego dynamicznym pracom ogromny ładunek emocjonalny. Jego obrazy można interpretować na wiele sposobów, zależnie od naszych własnych doświadczeń i stanów emocjonalnych.

Prezentowane w Ado-art prace są przykładem dojrzałego i rozpoznawalnego stylu artysty. Jego dzieła znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach zarówno w kraju, jak i za granicą, co świadczy o szerokim uznaniu jego talentu.