Artyści

W zbiorach Galerii znajdują się prace m.in. Edwarda Dwurnika, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego, Iwony Stypułkowskiej, Stanisława Przewłockiego, Joanny Szumskiej, Piotra Olbrychowskiego, Roberta Lisowskiego i wielu innych uznanych twórców.